Передвиборча програма Фоменка Валерія

Передвиборна програма 
кандидата у народні депутати України
Фоменка Валерія Володимировича
 
Вважаю головною метою своєї діяльності як народного депутата, висунутого Партією пенсіонерів України, надання реальної підтримки всім громадянам і, зокрема, пенсіонерам в реалізації їх соціальних прав та свобод.
Запезпечення виконання цього завдання бачу через:
1. Створення справедливого демократичного суспільства, процвітання держави та добробуту громадян; 
2. Сприяння становленню ефективної національної економіки, цивілізованих суспільних відносин;
3. Впровадження ефективно діючої системи соціального захисту та забезпечення законних прав та інтересів найбільш незахищених верств населення;
4. Мобілізація всіх сил суспільства задля ліквідації бідності як соціального явища; 
5. Залучення представників старших поколінь до здійснення державної політики, формування органів влади, місцевого та регіонального самоврядування.
 
Чітко усвідомлюючи рівень своєї відповідальності за долю українського народу, я виступаю:
1. Проти кланово-олігархічних методів відстоювання егоїстичних індивідуальних чи вузько корпоративних інтересів;
2. За рівність усіх членів суспільства перед законом та верховенство закону в усіх сферах соціальної діяльності;
3. Проти прискореного, неприпустимого і небезпечного матеріального розшарування суспільства, посилення економічної прірви між незначною кількістю багатих і тотально-злиденною масою народу;
4. За жорсткий державний контроль за цінами на основні товари народного споживання.
 
ГОЛОВНИЙ ПРІОРІТЕТ ДЕРЖАВИ - ЛЮДИНА
Як народний депутат, я буду наполегливо працювати над створенням вільного, справедливого і соціального суспільства у нашій державі, головним пріоритетом якого буде ЛЮДИНА. Я – за побудову такої державної системи, за якої держава несе відповідальність за гідне життя людей і вільний розвиток кожного члена суспільства. Тому я вважаю, що основними пріоритетами соціальної політики держави має стати:
1. Формування українського громадянського суспільства, добробуту та високої якості життя, соціальної та національної єдності, солідарності та партнерства;
2. Забезпечення економічної та правової гарантії реалізації невід’ємного права кожного домагатися особливого добробуту власною працею і знанням;
3. Розвиток соціально орієнтованої ринкової економіки, створення необхідних умов для становлення національного ринку праці та споживання;
4. Формування надійної та ефективної системи соціального захисту найбільш вразливих верств населення.
 
МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА
У відношенні молодіжної політики я чітко усвідомлюю, що майбутнє будь-якої держави – це її молодь. Від її фізичного і морального здоров’я, енергії та працездатності залежить доля нашої країни. Створення сильної, впевненої у власному майбутньому України неможливе без активної, діяльної, прагматичної молодої генерації. Тому у статусі народного депутата я буду наполягати на здійсненні комплексу заходів з метою створення сприятливих умов для формування свідомої та активної громадянської позиції молоді, профілактики негативних явищ у молодіжному середовищі, орієнтації молоді на самовизначення та самореалізацію.
 
ГУМАНІТАРНА ПОЛІТИКА
Я вважаю, що першочерговими завданнями в галузі гуманітарної політики новообраного складу Верховної ради України є збільшення частки національного доходу, спрямованого на освіту, науку та культуру. 
Підтримуючи свободу віросповідання громадян, основою суспільної згоди мають стати:
1. Невтручання держави у внутрішньо-церковні та міжконфесійні справи, однакове ставлення до всіх канонічних конфесій, повага до традиційних вірувань України, сприяння консолідації православ’я. 
2. Я виходжу з того, що участь церкви у суспільно-політичних процесах може здійснюватись у таких напрямках, як інтеграція суспільства, затвердження ідеалів демократії і гуманізму, виховання поваги і терпимості до різних поглядів, почуттів і вірувань, сприяння розвитку традицій, культури, мови українського народу, рух за екологію, питання милосердя, доброчинності, соціального захисту громадян.
 
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА ТА НАЦІОНАЛЬНА БЕЗПЕКА
Я розглядаю національну безпеку як систему політичних, економічних, соціальних, правових, інформаційних, культурно-ідеологічних, екологічних, військових заходів та засобів захисту життєво-важливих інтересів українського суспільства, окремих його громадян, держави, державних кордонів, територіальної цілісності, національного ринку, культурних цінностей від внутрішньої і зовнішньої загрози, як стан держави, що дає змогу зберегти свій суверенітет і цілісність, виступати самостійним суб’єктом міжнародних відносин.
 
ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ
Моя Програма – це програма прагматика, який знає, що і як треба робити для відродження і процвітання України. Сьогодні вона стоїть на порозі визначального майбутнього рубежу, з якого ми, або подолаємо занепад, розгубленість і відчай власними мудрими, відповідальними й рішучими діями, або скотимося до масштабних соціальних деструкцій, до втрати державної незалежності та залишимося на узбіччі історичного розвитку цивілізації.
Я усвідомлюю покладену на народних депутатів відповідальність, місію відродити Україну i я докладу усіх зусиль, щоб самовідданою працею i служінням високим ідеалам Держави, Українського народу, Честі вторувати шлях до процвітання України.
 
Слава Україні!